Kursus Akan Datang

PROFIL KAMI

 Akademi Pembangunan Insan Profesional Sdn Bhd (Ai-Pro) adalah anak syarikat milik penuh Perbadanan Menteri Besar Negeri Kelantan (PMBK).

Ai-Pro komited dalam menyediakan perkhidmatan latihan dan rundingan kepada organisasi, syarikat, individu, dalam melahirkan modal insan yang kompeten, cekap dan berdaya saing. 

Visi

Menjadi Sebuah Akademi Yang Berdaya Saing Dan Berprestasi Tinggi Dalam Melahirkan Insan Profesional Ke Arah Menggapai Kejayaan Dunia Dan Akhirat.

Misi

  • Imbangan Transformasi Berasaskan Produktiviti Sumber, Pengembangan Bisnes, Wargakerja Kompeten, Tadbir Urus Cekap Dan Imej Yang Berwawasan Dilandaskan Kepada Ubudiyyah, Mas'uliyyah & Itqan

 

 

  • Melahirkan Pemimpin Berbakat, Berkaliber Dan Berwawasan Yang Boleh Menyumbang Kepada Pembangunan Negeri Kelantan Dan Negara

Moto

Peneraju Latihan Pilihan Anda

Sejarah Penubuhan

29 Januari 2007
Ditubuhkan dengan nama D.D Multimedia Solutions Sdn Bhd.

Sebagai pusat latihan ICT dan Multimedia.29 April 2013
Menukarkan nama ke Darul Digital Multimedia Solutions Sdn Bhd.

Pusat Bertauliah yang menyediakan latihan kemahiran dan kursus terutama dalam bidang korporat dan ICT.6 April 2017
Ditukarkan kepada nama sekarang, Akademi Pembangunan Insan Profesional Sdn Bhd (Ai-Pro).

Pusat latihan dan pembelajaran untuk semua.

KURSUS JANUARI 2018: Bengkel Pengendalian Jabatan HR secara efektif .. 24 - 25 Januari 2018