Video Korporat Ai-Pro

Nama Syarikat:

Akademi Pembangunan Insan Profesional (AI-PRO)
[Dahulunya dikenali sebagai Darul Digital Multimedia Solutions Sdn Bhd]

No. Pendaftaran Syarikat: 760921-X
Tarikh Penubuhan: 29 Januari 2007
Alamat Syarikat: PT 473, Tingkat 1&2, Bandar Baru Tunjong, Jalan Kuala Krai, 16010, Kota Bharu, Kelantan.
No. Telefon: 09-7473800
No. Faks: 09-7473801
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alamat Laman Sesawang: ai-pro.com.my
Bank: Bank Muamalat Malaysia Berhad